Số lượng truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 9


Hôm nayHôm nay : 1051

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 1051

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 2789719

Giới thiệu

Đôi nét về giáo sư Cao Ngọc Lân

ĐÔI NÉT GIỚI THIỆU VỀ GIÁO SƯ, TIẾN SĨ CAO NGỌC LÂN Họ và tên:                 CAO NGỌC LÂN           Giới tính: Nam Ngày, tháng, năm...

Giao su Cao Ngoc Lan

Trang nhất Bài viết» Lịch sử»

MẢ TỔ QUẬN BẰNG NGUYỄN HỮU CHỈNH

Thứ hai - 20/05/2013 17:53
Mồ mả và nhà ở tốt quyết định đến sự tồn vong của dòng tộc đó vì: “Nhất mộ, nhị trạch, tam mệnh. Ý rằng, số mệnh con người cát hung thế nào đều liên quan tới phúc đức (mồ mả) và điền trạch”. Tác giả trích bài viết “Mả tổ Quận Bằng Nguyễn Hữu Chỉnh” trong sách Phong thủy theo quan niệm người xưa (Sách tham khảo) của Đồng tác giả Cao Ngọc Lân - Cao Vũ Minh, Nxb. Lao Động, năm 2012, trang 291.
Mả tổ Quận Bằng Nguyễn Hữu Chỉnh
Quận Bằng là Nguyễn Hữu Chỉnh, người làng Đông Hải, huyện Chân Phúc, đời trước vốn hào phú nhất vùng. Thân phụ thích phong thủy, nghe nói ông Giám sinh họ Đỗ ở huyện Thanh Chương theo Chân nhân Phạm Viên đi chơi, học được bí quyết về địa lý, bèn mời đến xin tìm đất táng mả. Giám sinh nhận lời, cắm cho một cái huyệt ở núi Côn Bằng. Sau đó, người vợ có thai. Khi sinh, Đỗ Giám sinh đến cửa nghe tiếng khóc, giật mình nói:
- Đó là một kẻ gian hùng ở đời loạn. Ta làm hại thiên hạ rồi!
Đứa trẻ lớn lên chính là Quận Bằng. Lớn lên, Quận Bằng làm đến Đại Tư đồ Bình chương quân quốc trọng sự. Một thầy tướng xem cho ông ta, trở ra nói:        
- Đó là sao Thiên cẩu giáng xuống, ngồi đến vương công, tai vạ tất không thể tránh khỏi. Chưa bao lâu, Quận Bằng mắc nạn, đúng như lời thầy bói. Tóm tắt cuộc đời Nguyễn Hữu Chỉnh như sau:
Nguyễn Hữu Chỉnh, một danh tài đất Bắc Hà thường tự hào và cho rằng: “Nhân tài xứ Bắc chỉ có một mình tôi”. Nguyễn Hữu Chỉnh thường ví mình có chí cả như chim Bằng. Người đương thời gọi là “Cống Chỉnh”. Lúc đầu, Nguyễn Hữu Chỉnh đến làm thuộc hạ của Hoàng Ngũ Phúc, một viên lão tướng đại tài của Chúa Trịnh. Sau khi Hoàng Ngũ Phúc mất, Nguyễn Hữu Chỉnh lại theo con nuôi của Hoàng Ngũ Phúc là Hoàng Ðình Bảo, phò Trịnh Cán (con thứ của Tĩnh Ðô Vương Trịnh Sâm và thứ phi Ðặng Thị Huệ). Phủ Chúa Trịnh có loạn kiêu binh, phế Trịnh Cán, giết Hoàng Ðình Bảo, lập Trịnh Khải lên ngôi Chúa, Nguyễn Hữu Chỉnh liền bỏ Trịnh sang đầu quân cho Tây Sơn và dâng lên vua Tây Sơn bài sách “phù Lê diệt Trịnh”. Nhờ chính sách quan trọng này mà nhà Tây Sơn đã áp dụng một chiến thuật mềm dẽo, đưa đất Bắc Hà sang một khúc quanh lịch sử quan trọng. Sau khi diệt được quân của Chúa Trịnh, Nguyễn Huệ đưa các thuộc hạ như Nguyễn Hữu Chỉnh, Vũ Văn Nhậm... vào cung Văn Thọ vấn an vua Lê. Vua Lê phong cho Nguyễn Huệ làm chức Nguyên Soái, Dực chính Phù ân Uy Quốc Công. Vua Lê lại mang người con gái út là Ngọc Hân Công Chúa lúc bấy giờ mới mười sáu tuổi, tài sắc vẹn toàn, lại có tài văn chương thi phú gả cho Nguyễn Huệ. Khi vua Lê mất, Nguyễn Huệ tôn cháu là Hoàng Tôn Lê Duy Kỳ lên ngôi vua lấy hiệu là Chiêu Thống. Khi quân Tây Sơn rút về Nam, nghe theo đề nghị của Vũ Văn Nhậm (nhân thường hay căm ghét Nguyễn Hữu Chỉnh về tính tình kiêu căng tự phụ), Nguyễn Huệ để Nguyễn Hữu Chỉnh ở lại đất Bắc. Nguyễn Hữu Chỉnh hốt hoảng đem gia nhân chạy theo quân của Nguyễn Huệ. Ðến Nghệ An, Nguyễn Hữu Chỉnh bắt kịp đạo quân của Nguyễn Huệ. Nguyễn Huệ tìm cách vỗ về Nguyễn Hữu Chỉnh và khuyên nên ở lại Nghệ An để phòng mọi bất trắc của dân tình xứ Bắc Hà, nhưng bên trong lại ngầm truyền lệnh cho Vũ Văn Nhặm theo sát mọi hành động của Nguyễn Hữu Chỉnh, vì Nguyễn Huệ biết trước sau gì Nguyễn Hữu Chỉnh cũng mưu phản.
Nguyễn Hữu Chỉnh không theo sát được Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ, biết mình đã bị bỏ rơi, tiến thoái lưỡng nan. Tuy nhiên, Nguyễn Hữu Chỉnh vốn là tay mưu trí giỏi, tìm những người tài trí lưu vong, quyết tâm tích thảo đồn lương, gây thanh thế để chiếm đất Nghệ An. Gặp lúc vua Lê Chiêu Thống bị con cháu của Chúa Trịnh là Trịnh Bồng, thừa kế tiên phụ giữ chức Án Ðô Vương áp bức. Vua Chiêu Thống liền phái sứ giả vào đất Nghệ triệu thỉnh Nguyễn Hữu Chỉnh ra dẹp loạn Bắc Hà. Cơ hội ngàn năm một thưở đã đến với Nguyễn Hữu Chỉnh. Nguyễn Hữu Chỉnh ra đất Bắc dẹp được yên Trịnh Bồng và được vua Lê phong chức Bình Chương Quân Quốc Trọng Sự Ðại Tư Ðồ Bằng Trung Công. Nguyễn Hữu Chỉnh lại chiếm Trịnh phủ làm đại bản doanh, xin vua Lê phong cho con là Nguyễn Hữu Du làm Thế Tử, cắt đặt những bộ hạ vào những chức vụ trong triều Lê và ngoài các biên trấn. Các quan lại thuộc hạ của Nguyễn Hữu Chỉnh lại tâu vua Lê phong cho Nguyễn Hữu Chỉnh tước Nhất Tự Công, được mở Phủ quân Võ Thành, đúc ấn riêng và lập Khu Mật Viện.     
                        
Khi đã nắm trọn binh quyền trong tay, Nguyễn Hữu Chỉnh bắt đầu quyết đoán mọi việc, không thèm hỏi ý kiến vua Chiêu Thống. Thế là vua Lê vừa thoát được nạn Trịnh Bồng lại lọt vào tay lộng thần Nguyễn Hữu Chỉnh. Ðất Bắc Hà lại một phen lầm than. Vua Lê làm bù nhìn bất lực trước sự lộng quyền của Nguyễn Hữu Chỉnh. Vũ Văn Nhậm được mật lệnh của Bắc Bình Vương theo dõi mọi hành động của Nguyễn Hữu Chỉnh, rồi mật trình tự sự về Nam. Nguyễn Huệ, sau khi hội nghị quân sự tại Quảng Nam đã nêu lên các tội tình của Nguyễn Hữu Chỉnh như họ Trịnh ngày trước ôm chân vua Lê mà lộng quyền. Thế là Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ ra lệnh cho các tướng như Ngô Văn Sở, Phan Văn Lân ra Nghệ An họp với Vũ Văn Nhậm mở cuộc phạt bắt Nguyễn Hữu Chỉnh trị tội.      Nguyễn Hữu Chỉnh bị bại trận và bị bộ tướng của Vũ Văn Nhậm là Nguyễn Văn Hòa bắt được tại núi Tam Tầng, thuộc  Bắc Giang, nộp cho Vũ Văn Nhậm. Riêng con của Nguyễn Hữu Chỉnh là Nguyễn Hữu Du bị bắt và bị chém đầu ngay tại chỗ. Vũ Văn Nhậm, với giọng điệu hách dịch hỏi tội Nguyễn Hữu Chỉnh tại sao làm phản? Chỉnh không van nài và chỉ trả lời: “Chỉ vì cái thế như vậy”. Vũ Văn Nhậm truyền lệnh phanh thây Nguyễn Hữu Chỉnh. Thế là chim Bằng đã gãy cánh, sau những ngày hưởng thụ vinh sang tột đỉnh. Đúng theo lời tiên tri của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm và lời Đỗ Giám sinh
“Chim Bằng cất cánh về đâu?
Chết tại trên đầu hai chữ quận công”


[1] Cao Ngọc Lân - Cao Vũ Minh, Tìm hiểu về các triều đại Việt Nam, Nxb. Lao Động , năm 2011.

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn